Centru Scufundări

ADVANCED RESCUE DIVER

Este cursul ce extinde abilitățile dvs. de scufundare asupra partenerului de scufundare și nu numai.

Asigură dobândirea abilităților ce vă permit să gestionați și să interveniți, în limita calificării și pregătirii, într-o situație de urgență apărută în timpul și/sau în legătură cu scufundarea, scufundare ce se extinde de-a lungul perioadei cuprinse între momentul luării deciziei de a face o scufundare și momentul în care echipamentul folosit  este uscat și pregătit pentru următoarea scufundare.

Este un curs ce vă antrenează psihic și fizic pentru a putea ocupa oricare loc din cadrul unei echipe de intervenție la un incident de scufundare, dar nu crează obligații legale de a interveni.